Racing Tack
0

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Identiteit webshop

De webshop Trotdirect, een handelszaak met maatschappelijke zetel te Waregem op de Deerlijkseweg 68, België, BTW BE0642.805.439 biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.

Onderhevige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het "TrotDirect" assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij www.trotdirect.com. 

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.Artikel 2 : Prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. De minimum bestelwaarde bedraagt 15 euro exclusief verzendkosten.
Alle prijzen in ons aanbod gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij het plaatsen op de website.
Ook in het geval van technische fouten of storingen is het bedrijf niet gebonden aan de op de website vermeldde prijzen.
Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal handels- of particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bv beschikbaarheid, leveringswijze of leveringstermijn, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst.

TrotDirect is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. TrotDirect is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. TrotDirect is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4 : Aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het TrotDirect assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van TrotDirect De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart 
  • via bankkaart
  • via overschrijving (hierbij wordt het artikel verstuurd van het moment de betaling bij ons binnen is. Indien na 7 dagen nog geen betaling  ontvangen is, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

In sommige gevallen kan een extra kost worden aangerekend door TROTDIRECT dit geldt voor verzending van zware goederen of extreme afmetingen, deze kost wordt vooraf doorgegeven aan de klant en zal pas verzonden worden na betaling.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van TrotDirect. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van TrotDirect te wijzen bijvoorbeeld eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover TrotDirect beschikt, is de klant in geval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 12% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorafgaande behoudt TrotDirect zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikelen 7 : Klachten

Elke zichtbare beschadinging en/of kwalitiatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.Artikel 8 : Garantie

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de TrotDirect klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan TrotDirect.

Elk gebrek dient binnen 7 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 

De garantie is niet overdraagbaar.Artikel 9 : Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan TROTDIRECT mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de TROTDIRECT klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan TrotDirect, Deerlijkseweg 68, 8790 Waregem, België.

Goederen met een totaalverkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, DPD, Fedex, TNT, POSTNL, .. te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Gelieve jullie IBAN rekeningnummer mee te sturen zodat de betaling correct kan verlopen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen :

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Wanneer de ontvangen goederen in correcte staat bij ons wordt terugbezorgd zullen wij de terugbetaling via overschrijving terugstorten. Enkel de waarde van de teruggestuurde goederen zullen worden terugbetaald d.w.z. transportkosten NIET.

Artikel 10 : Privacy

TrotDirect verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van TrotDirect toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van TrotDirect bewaren op elk moment opvragen , verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat TrotDirect uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, TrotDirect heeft dus geen toegang tot uw paswoord. TrotDirect respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op TrotDirect ter consultatie, wijziging of verwijdering. TrotDirect maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. TrotDirect houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via onze klantendienst of telefonisch +32(0)475/672742Artikel 11 : Aantasting geldigheid - herroepsingrecht

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door TrotDirect om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.Artikel 12 : TrotDirect klantendienst

De TrotDirectklantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)475/672742 via e-mail op [email protected] Artikel 13 : Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van TrotDirect. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

TrotDirect kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.Artikel 14 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.Artikel 15 : Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Belgïe bevoegd.

Get in contact with Us!

For all other questions

Social media

9,5Review LogoWij scoren een 9,5 op Google

TROT/GALOPDIRECT

Deerlijkseweg
8790 Wargem
Belgium Bekijk op Google Maps

BE 0642 805 439

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »